DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Birim Amiri


Lütfü KOP
Destek Hizmetleri Dairesi Başkan V.
İletişim :
(312) 449 19 00
l.kop@gtb.gov.tr

 
1969 yılında Samsun'da doğdu. 1988 yılında, Trakya Üniversitesi Edirne Meslek Yüksekokulu Gümrük İşletmeciliği bölümünü, 1995 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi.

Gümrük teşkilatında 1988 yılında Gümrükler Genel Müdürlüğünde Memur olarak göreve başlamış, anılan Genel Müdürlükte Şef ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur.

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığında Şube Müdürü olarak görev yapmakta iken Müsteşarlık Makamı Onayı ile anılan Başkanlığa vekaleten bakması uygun bulunmuş olup 12/10/2010 tarihinden bu yana söz konusu görevi yürütmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun uygulanması sürecine ilişkin hazırlık çalışmalarını kamu idareleri ile birlikte gerçekleştirmek üzere Maliye Bakanlığı bünyesinde oluşturulan "Değişim Yönetimi Proje Grubu" çalışmalarına Müsteşarlığımızı temsilen iştirak eden adı geçen Yap-İşlet-Devret Koordinasyon Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.