DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Misyon, Vizyon ve İlke

MİSYONUMUZ:

Başkanlığımızın yetki, görev ve sorumlulukları kapsamında; idari, mali, teknik ve sosyal açıdan önem taşıyan hizmetleri, ilgili mevzuat çerçevesinde, etkin, verimli ve kaliteli olarak gerçekleştirmek.
 


VİZYONUMUZ:

Başkanlığımız tarafından sunulan hizmetlerin güçlü, çağdaş ve dinamik bir organizasyon yapısı içerisinde ve Bakanlığımız kurumsal kapasitesini artıracak seviyede sunmak.İLKEMİZ:


Kaynak kullanımında etkinlik ve verimlilik kavramlarını ön planda tutarak, hizmetlerimizde izlenebilirliği üst düzeye taşıyıp tüm iş ve hizmetlerimizde mevzuata ve tasarruf tedbirlerine uygun olarak çalışmak.